Inskjutning 80 meter inskjutningsbänk Vist skjutbana

Kaliber 222R 4 grams kula

850 m/sek överkant på sockerbit är riktlinje på höjd

2006-09-06