Storskarv

Har problem att lyfta

Yttergården

 

2009-09-09